Audiencja ogólna: podsumowanie papieskiej wizyty w Albanii

Podsumowaniu swojej wizyty w Albanii Papież poświęcił katechezę podczas audiencji ogólnej. Franciszek po raz kolejny wyraził uznanie dla świadectwa tamtejszego Kościoła w okresie komunistycznych prześladowań oraz jego obecnego zaangażowania ewangelizacyjnego. Szczególną uwagę zwrócił na panującą w Albanii harmonię wyznaniową. W ten sposób papieską katechezę streszczono po polsku: „Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty przypomniał nam przebieg…