PAPIEŻ FRANCISZEK na ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego)

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w…

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 18-25 stycznia

„Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27) Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza 10,25-37. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf (CCN). Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan…